Entech BitümEnflex 2KD NEO
Polimer modifiye bitüm kauçuk esaslı, çift bileşenli su yalıtım ürünüdür. Fırça veya mala ile kolayca uygulanır, kalıcı esnek bir yalıtım sağlar.

Polimer modifiye bitüm kauçuk esaslı, çift bileşenli su yalıtım ürünüdür. Fırça veya mala ile kolayca uygulanır, kalıcı esnek bir yalıtım sağlar.

Temel ve perde duvarl arda,
İstinat duvarlarında,
Su depolarının dıştan yalıtımında,
Yalıtım ve drenaj amaçlı levhaların yapıştırılmasında uygulanabilir.
UV dayanımlı bir ürün olmadığı için uygulama sonrası üzeri uygun şekilde kapatılmalıdır

Hazırlanması ve uygulanması kolaydır.
Yekpare bir su yalıtımı sağlar.
Uygulanan yüzeye tam yapışır.
Çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.
Su bazlı bir ürün olup çevre dostudur.
Düşey ve yatay yüzeylerde uygulanabilir, akma yapmaz.

Malzeme Özellikleri
A Bileşen : Polimer Modifiye Bitüm Kauçuk
B Bileşen : Çimento Esaslı Toz Bileşen
Renk : Kahverengi, kuruduğunda siyah
Yoğunluk (A+B) : 1,02 kg/l-1,20 kg/l
Katı madde oranı (A+B) : 50% / 75%
Uygulama Sıcaklığı : +5 oC 35 oC
Servis Sıcaklığı : -20 oC 80 oC
Karışım Oranı (A/B) : 16+16
Kürlenme : 3 saat (20 °C)
Kap Ömrü : 2 Saat
Tam Kuruma : 1-5 Gün

Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, temiz, gevşek parçalardan arındırılmış olması gerekmektedir. Yüzeydeki sivri uçlar köşeler spiral taşı ile yuvarlatılmalı ve derin boşluklar tamir harcı ile kapatılmalıdır. İç köşeler, duvarların birleşim yerleri pah yapılmalıdır. Bu kısımlar Entech KSK Felt pah bandı ile takviye edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzey solventsiz bitüm astar ile astarlanmalı ve astar tam olarak kuruduktan sonra uygulamaya geçilmelidir. Hazırlanan yüzeye astar olarak Entech BitümEnflex Entech BitümEnflex Primer WB S /WB C bitüm esaslı astar ürünlerinden biri uygulanır. Malzemenin aderansını düşürecek yüzeyler pürüzlendirilmelidir

Toz bileşen, likit bileşene yavaşça eklenerek orta devirli bir karıştırıcı yardımıyla 400-600 dev/dak hızla, homojen bir karışım olana kadar karışım yapılmalıdır. Karıştırılan malzeme 1 saat içerisinde tüketilmelidir. Sıcaklığa bağlı olarak çalışma ve kuruma zamanı artabilir veya azalabilir

Hazırlanan yüzeye fırça veya mala  ile en az 2 katta uygulanmalıdır. İlk kat uygulaması yapıldıktan sonra ikinci kat uygulaması için tam kurumanın gerçekleşmiş olması gerekmektedir. İkinci kat ilk kata dik olacak şekilde yapılmalıdır. File takviyesi yapılmasında, uygulanan ilk kat üzerine ıslak haldeyken yalıtım filesi (Entech Fibermesh 46 Gr/m² yalıtım filesi) serilir, daha sonra 2. kat uygulanır

1 mm kuru film kalınlığı elde etmek için 1,5 kg/m2 uygulanmalıdır.
Kullanım Alanı Kuru Film (mm) Tüketim(kg)
Zemin nemine maruz alanlar 3 mm 4,5 kg/m2
Geçici süreli basınçlı suya karşı yalıtım 3 mm 4,5 kg/m2
Sürekli basınçlı suya maruz alanlar 4 mm 6 kg

32 kg'lık kombi set (16 kg bitüm + 16 kg toz bileşen) ± %2

Açılmamış ve güneş görmeyen ortamda raf ömrü 12 aydır. Ürün sirkülasyonuna
dikkat edilmeli “İLK GİREN İLK ÇIKAR” prensibiyle sevkiyat sağlanmalıdır.

Yağmur yağarken veya yağma olasılığı olan durumlarda uygulama yapılmamalıdır.
Uygulama yapıldıktan sonra ilk 24 saat, dondan, güneşten, şiddetli rüzgârdan korunmalıdır.
Uygulama, yapının suyla temas eden kısmına yapılmalıdır.
Soğuk havalarda malzemenin kürlenmesi daha yavaş gerçekleşeceği için 2. Kat uygulaması yapılmadan ilk katın tam olarak kuruduğundan emin olunmalıdır.
Uygulama sıcaklığına dikkat edilmesi, +5°C +35°C sıcaklık aralığında uygulama yapılması gerekmektedir.
Perde yüzeylerde malzeme direkt olarak toprak basıncına maruz bırakılmamalı, ısı yalıtım levhası, drenaj levhası (Entech GMFL 4 drenaj levhası) veya koruma duvarı uygulaması gibi önlemler alınmalıdır.
Metal yüzeylerde direkt olarak uygulanamaz.
Gerekli detay çözümü için üreticiye danışınız.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartlarına uyulmaması durumda oluşacak hatalardan Entech Yalıtım Malzemeleri Paz. San. Tic. Ltd. Şti sorumlu değildir.